dental-endodontics-twisted


บริการรักษารากฟัน

     หากคุณมีอาการเสียวฟัน ปวดฟัน หรือเคี้ยวแล้วรู้สึกเจ็บ รวมถึงมีฟันผุลึกและฟันถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง นั่นคือสัญญาณเตือนว่าคุณควรพบทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์จะเอ็กซเรย์ดูที่ปลายรากฟัน หากพบเงาดำที่ปลายราก ทันตแพทย์ก็จะทำการรักษารากฟันและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาฟัน

ผ่าตัดปลายรากฟัน

     การรักษาคลองรากฟันโดยวิธีการผ่าตัด ในกรณีที่การรักษาแบบปรกติไม่ประสบผลสำเร็จ ขั้นตอนการรักษา คือ เมื่อรักษา


คลองรากฟันเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะทำการเปิดเหงือกส่วนปลายรากและตัดปลายรากฟันที่ติดเชื้อออก และอุดปลายรากฟันด้วยวัสดุอุดปลายรากฟัน ระยะเวลาในการผ่าตัด 1 ถึง 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโรคและซี่ฟัน

 
dental-endodontics-root