> <

สาเหตุของฟันหมองคล้ำ

Home > ปัญหาสุขภาพช่องปาก > สาเหตุของฟันหมองคล้ำ

man-tinking-dental
1เมษายน

สาเหตุของฟันหมองคล้ำแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุ คือ สาเหตุภายในตัวฟันและสาเหตุภายนอกตัวฟัน

สาเหตุภายในตัวฟัน

การรับประทานยาปฏิชีวนะ ในช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาเตตราไซคลิน มักจะทำให้ฟันมีสีคล้ำมาตั้งแต่กำเนิดหรือได้รับในช่วงอายุ 1-7 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการก่อตัวของตัวฟันอยู่ในกระดูกขากรรไกร ยาปฏิชีวนะจะไปจับกับสารในตัวฟันเกิดเป็นสารที่มีสีขึ้น สีนี้จะติดถาวรในตัวฟัน
พันธุกรรม ทำให้สีของฟันเป็นไปตามกรรมพันธุ์ เช่น สีขาว ขาวเหลือง เทา เป็นต้น
โรคประจำตัว เนื่องจากการรักษาโรคแต่ละโรคต้องใช้ยาและวิธีการรักษาต่างกัน ซึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีฟันได้ด้วย
ร่างกาย ที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เป็นสาเหตุให้เกิดคราบสะสมได้ง่ายยิ่งขึ้น

สาเหตุภายนอกตัวฟัน

การทำความสะอาดฟันได้ไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดคราบต่างๆ ตกค้างอยู่และก่อให้เกิดคราบหินปูน
การดื่มชา กาแฟ และน้ำอัดลม ทำให้เกิดคราบติดอยู่ที่ฟัน
การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดคราบติดอยู่ที่ฟัน
การซึมของสารจากวัสดุอุดฟันที่มีสีเข้าไปอยู่ในเนื้อฟัน เมื่อมีการสัมผัสโดยตรง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dentajoy.com , sktdental.com

Leave a reply