ช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับเข้ารับบริการ (สามารถเลือกหลายช่วงเวลาได้)


ช่วงเวลาที่ท่านระบุไว้กับเด็นทัลบลิสจะถูกนำมาจัดสรร เพื่อให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับความต้องการของท่านสูงสุด และเราจะโทรแจ้งยืนยันนัดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุ
เลือกบริการทันตกรรมที่ต้องการบริการทันตกรรมสำหรับเด็ก


ข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการให้ทันตแพทย์ทราบ และท่านสามารถแนบฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเอกสารอื่นๆของท่านมากับใบนัดนี้ได้

Interior design

Maecenas suscipit nunc eget odio pulvinar bibendum. Suspendisse eu leo non est sagittis auctor non ac orci. Sed a elit dui. Integer viverra egestas aliquet.


Accessories

Maecenas suscipit nunc eget odio pulvinar bibendum. Suspendisse eu leo non est sagittis auctor non ac orci. Sed a elit dui. Integer viverra egestas aliquet.


Versatile design

Maecenas suscipit nunc eget odio pulvinar bibendum.