การถอนฟัน

     การถอนฟัน เป็นการเอาตัวฟันและรากฟันออกมา โดยสาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟันเนื่องจากมีอาการฟันผุอย่างรุนแรงจนถึงชั้นโพรงประสาทฟันจนไม่สามารถบูรณะได้ หรืออาจเป็นโรคปริทันต์ (โรคที่เกี่ยวกับเหงือกอย่างรุนแรง) ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่น ปัญหาฟันคุด แต่ในบางกรณีฟันดีๆ บางซี่ก็อาจถูกถอนออก เพราะต้องการช่องว่างในขากรรไกร เพื่อการจัดฟันที่ซ้อนเก ให้เรียงตัวสบกันได้ดี และทำให้เกิดความสวยงามแก่ใบหน้า


การฉีดยาชาเป็นสิ่งจำเป็น ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการถอนฟัน เพราะจะทำให้ถอนฟันได้สะดวก ไม่เจ็บปวดใดๆ ปัจจุบันเข็มฉีดยามีขนาดเล็กมากจะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยขณะเริ่มฉีดเท่านั้น และยาชาก็มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

การผ่าฟันคุด

     การผ่าฟันคุด หมายถึง การผ่าตัด ถอนฟันที่ขึ้นไม่ได้ หรือฟันกรามซี่สุดท้าย ซึ่งปกติจะขึ้นช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี ฟันคุดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่ในลักษณะที่สามารถใช้งานได้และสุขภาพเหงือกดีพอ ซึ่งถ้าขึ้นในลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะต้อง


ทำการผ่าออก เนื่องจากเป็นสาเหตุของการเกิดหนอง ฟันผุระหว่างซี่ฟัน เหงือกอักเสบและปัญหาอื่นๆที่สามารถตามมาอีกได้โดยทั่วไปทันตแพทย์จะแนะนำให้เอาฟันซี่นี้ออกเพื่อป้องกันปัญหา ในเบื้องต้นทันตแพทย์ด้านศัลยกรรมช่องปากจะเป็นผู้ทำการประเมินลักษณะความยากหรือง่ายจากการเอ็กซเรย์

การทำรากเทียม

     การทำรากเทียม คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึด


เกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่

oral-surgery


  • วิธีการขูดหินปูน วิธีการขูดหินปูน

   การกำจัดหินปูนทำได้โดยการขูดเอาก้อนหินปูนทั้งชนิดใต้เหงือกและเหนือเหงือกออกจนหมด การขูดหินปูนใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ชนิดแรกใช้แรงมือขูด?เครื่องมือขูดหินปูนชนิดใช้มือขูดนี้มีมาหลายร้อยปีแล้ว

  • เคล็ดลับการดูแลฟันให้ขาว เคล็ดลับการดูแลฟันให้ขาว

   ถ้าหากจะพูดถึงปัญหาเรื่อง”สุขภาพ”ของฟันทุกคนจะต้องมีปัญหากันอยู่แล้ว ว่าแต่ว่าคนนั้นจะเจอกับปัญหาอะไรบ้าง เช่น ฟันผุ ฟันห่าง

  • ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย

   การดูแลความสวยงามของฟัน แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสำนึกหรือความเอาใจใส่ในสุขภาพของร่างกายและปรารถนาจะเป็นที่รักของทุกๆคน ปฏิกิริยาต่อฟันมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆ มันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกธรรมชาติที่แท้จริงของบุคคล โปรดระลึก

  • สาเหตุการเกิดฟันคุด สาเหตุการเกิดฟันคุด

   ฟันคุดส่วนใหญ่เกิดจากขนาดของขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟัน

  • ฟันคุด คืออะไร ฟันคุด คืออะไร

   ฟันคุด เป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีที่พอหรือมี


  • ฟอกสีฟัน ฟอกสีฟัน

   เกือบทุกคนที่ฟันแท้ขึ้นครบสามารถรับการฟอกฟันขาวได้ ทันตแพทย์จะเป็นผู้

  • วิธีการขูดหินปูน วิธีการขูดหินปูน

   การกำจัดหินปูนทำได้โดยการขูดเอาก้อนหินปูนทั้งชนิดใต้เหงือกและเหนือเหงือกออกจนหมด การขูดหินปูนใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ชนิดแรกใช้แรงมือขูด?เครื่องมือขูดหินปูนชนิดใช้มือขูดนี้มีมาหลายร้อยปีแล้ว

  • What Types of Braces Are Available? What Types of Braces Are Available?

   If braces are indeed the ...

  • How Do Braces Work? How Do Braces Work?

   In their entirety, braces work by applying continuous pressure...

  • เคล็ดลับการดูแลฟันให้ขาว เคล็ดลับการดูแลฟันให้ขาว

   ถ้าหากจะพูดถึงปัญหาเรื่อง”สุขภาพ”ของฟันทุกคนจะต้องมีปัญหากันอยู่แล้ว ว่าแต่ว่าคนนั้นจะเจอกับปัญหาอะไรบ้าง เช่น ฟันผุ ฟันห่าง