funplom

สะพานฟัน (Bridges)

     เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการครอบฟันสองซี่ที่อยู่ด้านข้างระหว่างช่องฟัน จากนั้นทำการทดแทนฟันที่เสียไประหว่างช่องว่างนั้น หากปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ เช่น ฟันล้มลง


มาบริเวณช่องว่างซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเคี้ยวและการสบฟัน นอกจากนี้ อาจมีผลกระทบ ทำให้เกิดการปวดขากรรไกร โรคเหงือก และฟันผุได้ วัสดุที่นำมาใช้ในการทำสะพานฟันมีหลายประเภทเช่นเดียวกับการครอบฟันทั้งแบบที่ทำจากโลหะ ทอง เซรามิก และเซรามิกผสมโลหะ

ครอบฟัน (Crowns)

     การครอบฟันเป็นการบูรณะฟันที่ได้รับความเสียหายหรือการแตกหัก จากการสบฟันหรือตามกาลเวลา รวมถึงฟันที่ได้รับการรักษารากฟันและฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่มาก ให้ฟันมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพการใช้


งานได้ดังเดิม ฟันที่ใช้ในการครอบฟันทำจากวัสดุเซรามิก ซึ่งมีสีใกล้เคียงฟันมาก จึงทำให้คงภาพลักษณ์และความมีเสน่ห์ดังเดิมของคุณได้ วัสดุที่ใช้มีหลายประเภท ได้แก่ โลหะ ทอง เซรามิก และเซรามิกผสมโลหะ

ฟันปลอม (Denture)

     ฟันปลอม คือ ฟันที่มาทดแทนฟันจากธรรมชาติที่เราสูญเสียไป เพื่อช่วยให้การทำงานของช่องปากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วย ชนิดของฟันปลอมโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ฟันปลอมแบบถอดได้ และ ฟันปลอมแบบติดแน่น


  • วิธีการขูดหินปูน วิธีการขูดหินปูน

   การกำจัดหินปูนทำได้โดยการขูดเอาก้อนหินปูนทั้งชนิดใต้เหงือกและเหนือเหงือกออกจนหมด การขูดหินปูนใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ชนิดแรกใช้แรงมือขูด?เครื่องมือขูดหินปูนชนิดใช้มือขูดนี้มีมาหลายร้อยปีแล้ว

  • เคล็ดลับการดูแลฟันให้ขาว เคล็ดลับการดูแลฟันให้ขาว

   ถ้าหากจะพูดถึงปัญหาเรื่อง”สุขภาพ”ของฟันทุกคนจะต้องมีปัญหากันอยู่แล้ว ว่าแต่ว่าคนนั้นจะเจอกับปัญหาอะไรบ้าง เช่น ฟันผุ ฟันห่าง

  • ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย

   การดูแลความสวยงามของฟัน แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสำนึกหรือความเอาใจใส่ในสุขภาพของร่างกายและปรารถนาจะเป็นที่รักของทุกๆคน ปฏิกิริยาต่อฟันมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆ มันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกธรรมชาติที่แท้จริงของบุคคล โปรดระลึก

  • สาเหตุการเกิดฟันคุด สาเหตุการเกิดฟันคุด

   ฟันคุดส่วนใหญ่เกิดจากขนาดของขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟัน

  • ฟันคุด คืออะไร ฟันคุด คืออะไร

   ฟันคุด เป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีที่พอหรือมี


  • ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย

   การดูแลความสวยงามของฟัน แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสำนึกหรือความเอาใจใส่ในสุขภาพของร่างกายและปรารถนาจะเป็นที่รักของทุกๆคน ปฏิกิริยาต่อฟันมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆ มันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกธรรมชาติที่แท้จริงของบุคคล โปรดระลึก

  • ฟอกสีฟัน ฟอกสีฟัน

   เกือบทุกคนที่ฟันแท้ขึ้นครบสามารถรับการฟอกฟันขาวได้ ทันตแพทย์จะเป็นผู้

  • Wisdom Teeth Wisdom Teeth

   Wisdom teeth, or third molars, are the last teeth to ...

  • How Do Braces Work? How Do Braces Work?

   In their entirety, braces work by applying continuous pressure...

  • รูปแบบการฟอกสีฟัน รูปแบบการฟอกสีฟัน

   ผู้ที่เข้ารับการฟอกสีฟันควรมีอายุ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงที่ฟันเติบโตเต็มที่