• 0

การขูดหินปูน

     หินปูนที่เกิดขึ้นในช่องปากของเด็ก ส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนที่ไม่แข็งมาก แม้ว่าจะเกาะอยู่บนผิวฟัน และไม่อาจใช้แปรงกำจัดออกได้ก็ตาม แต่หากใช้เครื่องมือขูดออก ก็จะสามารถทำให้สะอาดได้อย่างรวดเร็ว เด็กๆที่พบหินปูน มักเป็นเด็กที่ไม่ขยันแปรงฟัน หรือแปรงฟันไม่สะอาดพอ หากหินปูนที่เกิดขึ้นในเด็ก ไม่ได้รับการกำจัดออกไปมันจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ และหินปูนที่มีขนาดใหญ่มากๆ บางส่วนอาจหลุดไปเอง จากแรงถูไถของการเคี้ยวอาหาร แต่ก็ไม่อาจหลุดไปได้เองจนหมด หินปูนเหล่านี้จะยังคงอยู่และเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคปริทันต์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่


การอุดฟันน้ำนม

     ในฟันน้ำนมที่ผุไม่ลึก ทันตแพทย์จะช่วยอุดฟันให้ แต่หากฟันน้ำนมที่ผุลึกเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน ทันตแพทย์จะต้องรักษาด้วยการรักษาคลองรากฟันในกรณีที่ยังไม่มีการทำลายรากฟันน้ำนมและกระดูกเบ้าฟันไปมาก หรือถอนฟันในกรณีที่รากฟันน้ำนมและกระดูกเบ้าฟันละลายไปมาก อย่างไรก็ตามทันตแพทย์จะแนะนำให้เก็บรักษาฟันน้ำนมไว้สำหรับใช้งาน และช่วยรักษาช่องว่างไว้เพื่อรอจนฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ ในการอุดฟันน้ำนมที่ผุลึกมาก การถอนฟันน้ำนมหรือการรักษาคลองรากฟัน ทันตแพทย์จะฉีดยาชาหรือป้ายยาชา เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเจ็บปวดจนทนไม่ไหว


การขัดฟันและการเคลือบฟลูออไรด์

     เด็กๆในวัย 2 -3 ปี เริ่มให้ความร่วมมือในการทำฟันอย่างง่ายๆได้ การขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ เป็นการทำฟันอย่างแรกที่เด็กๆสามารถให้ความร่วมมือได้ เพราะไม่เจ็บและไม่น่ากลัวใดๆเลย เด็กๆควรรับการทำความสะอาดฟันและเคลือบฟลูออไรด์โดยทันตแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือน

การเคลือบหลุมร่องฟัน

     ฟันกรามทั้งฟันแท้และฟันน้ำนม มีลักษณะเป็นหลุมร่องบนด้านบดเคี้ยว ซึ่งอาหารติดได้ง่าย แต่ทำความสะอาดได้ยาก โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆที่ยังไม่ค่อยยอม


ให้คุณแม่แปรงฟันให้อย่างทั่วถึง หลุมร่องบนฟันกรามเหล่านี้บ้างก็ลึกมาก บ้างก็ลึกไม่มาก ใครที่มีหลุมร่องฟันลึกก็จะมีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นการใช้วัสดุที่คล้ายวัสดุอุดสีเหมือนฟันแต่เหลวกว่ามาก มาเคลือบปิดทับบนหลุมร่องฟัน เพื่อลดโอกาสที่เศษอาหาร และขนมหวานจะติดเข้าหลุมร่องเหล่านี้ ช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุได้ วิธีนี้เด็กๆไม่ต้องถูกกรอฟัน ไม่เจ็บและไม่น่ากลัว เด็กๆสามารถรับการเคลือบหลุมร่องฟันได้ทันทีที่ฟันกรามขึ้นเต็มซี่แล้ว


  • วิธีการขูดหินปูน วิธีการขูดหินปูน

   การกำจัดหินปูนทำได้โดยการขูดเอาก้อนหินปูนทั้งชนิดใต้เหงือกและเหนือเหงือกออกจนหมด การขูดหินปูนใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ชนิดแรกใช้แรงมือขูด?เครื่องมือขูดหินปูนชนิดใช้มือขูดนี้มีมาหลายร้อยปีแล้ว

  • เคล็ดลับการดูแลฟันให้ขาว เคล็ดลับการดูแลฟันให้ขาว

   ถ้าหากจะพูดถึงปัญหาเรื่อง”สุขภาพ”ของฟันทุกคนจะต้องมีปัญหากันอยู่แล้ว ว่าแต่ว่าคนนั้นจะเจอกับปัญหาอะไรบ้าง เช่น ฟันผุ ฟันห่าง

  • ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย

   การดูแลความสวยงามของฟัน แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสำนึกหรือความเอาใจใส่ในสุขภาพของร่างกายและปรารถนาจะเป็นที่รักของทุกๆคน ปฏิกิริยาต่อฟันมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆ มันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกธรรมชาติที่แท้จริงของบุคคล โปรดระลึก

  • สาเหตุการเกิดฟันคุด สาเหตุการเกิดฟันคุด

   ฟันคุดส่วนใหญ่เกิดจากขนาดของขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟัน

  • ฟันคุด คืออะไร ฟันคุด คืออะไร

   ฟันคุด เป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีที่พอหรือมี


  • สาเหตุการเกิดฟันคุด สาเหตุการเกิดฟันคุด

   ฟันคุดส่วนใหญ่เกิดจากขนาดของขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟัน

  • Silver Filling? Silver Filling?

   Most people recognize dental amalgams as silver fillings...

  • White Filling ? White Filling ?

   What is a Composite Resin (White Filling) ?

  • ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย ลักษณะของฟัน…บอกนิสัย

   การดูแลความสวยงามของฟัน แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสำนึกหรือความเอาใจใส่ในสุขภาพของร่างกายและปรารถนาจะเป็นที่รักของทุกๆคน ปฏิกิริยาต่อฟันมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆ มันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกธรรมชาติที่แท้จริงของบุคคล โปรดระลึก

  • How Do Braces Work? How Do Braces Work?

   In their entirety, braces work by applying continuous pressure...