บริการตรวจพร้อมให้คำปรึกษา

ดาวน์โหลดตารางราคา

สเตอร์ไรซ์ | เอ็กซเรย์ฟัน | ตรวจและให้คำปรึกษา

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ตรวจและให้คำปรึกษา ไม่เสียค่าบริการ
ค่าเครื่องมือและค่าสเตอร์ไรซ์ 60
เอ็กซเรย์ ฟิล์มเล็ก 150
เอ็กซเรย์ ฟิล์มใหญ่ 500 15 นาที
เอ็กซเรย์จัดฟันจากภายนอก 1,000 20 นาที
ค่ายาชา 100

ขูดหินปูนและรักษาเหงือก

ดาวน์โหลดตารางราคา

ขูดหินปูน | รักษาเหงือก | ปรับแต่งการสบฟัน | การผ่าตัดเหงือก | รักษาเหงือกต่อซี่ | ขจัดคราบฟันและบุหรี่ด้วย Air Flow

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ขูดหินปูน (ปริมาณน้อย) 800 15 – 20 นาที
ขูดหินปูน (ปริมาณปานกลาง) 1,000 20 – 30 นาที
ขูดหินปูน (ปริมาณมาก) 1,200 30 – 45 นาที
รักษาเหงือก (ต่อครั้ง) 1,500-2,000 1 ชั่วโมง
ปรับแต่งการสบฟัน 1,000 30 นาที
การผ่าตัดเหงือก 3,000-4,000 1 ชั่วโมง
รักษาเหงือกต่อซี่ 400 20-30 นาที
ขจัดคราบฟันและบุหรี่ด้วย Air Flow (ไม่รวมขูดหินปูน) 400-1,000 15 นาที

บริการอุดฟัน

ดาวน์โหลดตารางราคา

เคลือบด้านหน้าของฟันด้วยคอมโพสิต | อุดฟัน | อุดฟันด้วย Composite Onlay | Composite Veneer | Ceramic Veneer | ใส่หมุดเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุอุดฟัน | ขัดแต่งวัสดุอุดฟัน (กรณีอุดมาจากที่อื่น) | ทายาแก้เสียวฟัน | อุดฟันชั่วคราว | ยาชาสำหรับอุดฟัน

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
เคลือบด้านหน้าของฟันด้วยคอมโพสิต 2,500-3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
อุดฟันด้วย Composite Onlay 3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
Composite Veneer ต่อซี่ 2,500-3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
Ceramic Veneer ต่อซี่ 9,000-10,000 45 นาที 2-3 ครั้ง
ใส่หมุดเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุอุดฟัน 300
ขัดแต่งวัสดุอุดฟัน (กรณีอุดมาจากที่อื่น) ต่อซี่ 200 30 นาที
ทายาแก้เสียวฟัน 300 10 นาที
อุดฟันชั่วคราว 400 10 นาที
ค่ายาชาสำหรับกรณีอุดฟัน 100
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 2 ด้าน ( เล็ก ) 1,100 30 นาท 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 2 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,300 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้าน ( เล็ก ) 1,500 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,700 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้านขึ้นไป 2,200 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดคอฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน 900 30 นาที 1 ครั้ง
อุดปิดช่องฟันห่าง (ขนาดเล็ก) ต่อซี่ 1,500 30 นาที 1 ครั้ง
อุดปิดช่องฟันห่าง (ขนาดใหญ่) ต่อซี่ 2,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ด้าน 600 20 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน ( เล็ก ) 800 20 – 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,000 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน ( เล็ก ) 1,200 30 – 40 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,400 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้านขึ้นไป 2,000 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน ( เล็ก ) 700 20 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน ( ใหญ่ ) 900 20 นาที 1 ครั้ง

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ดาวน์โหลดตารางราคา

ฟอกสีฟันด้วย Beyond | ฟอกฟันขาวด้วย Gel ทำที่บ้าน (Home Beaching) | Bleaching Gel

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ฟอกสีฟันด้วย Beyond 8,000 60 – 75 นาที
ฟอกฟันขาวด้วย Gel ทำที่บ้าน (Home Beaching) 5,000 20 นาที
น้ำยา (Bleaching Gel ( Extra ) / หลอด) 500

รักษารากฟัน

ดาวน์โหลดตารางราคา

รักษารากฟัน | รื้อวัสดุอุดรากฟันเก่า | รักษารากฟันฉุกเฉิน | ฟอกสีฟันที่รักษารากฟันแล้ว | ผ่าตัดปลายรากฟัน

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
รักษารากฟันกรามใหญ่ 3 ราก Complicated 8,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 4 ราก Simple 8,500 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 4 ราก Complicated 9,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รื้อวัสดุอุดรากฟันเก่า 500-1,000 30 – 60 นาที
รื้อเครื่องมือในคลองรากฟัน 1,000 1 ชั่วโมง
รักษารากฟันฉุกเฉิน 1,000 1 ชั่วโมง
ฟอกสีฟันที่รักษารากฟันแล้ว 700 1 ชั่วโมง
ผ่าตัดปลายรากฟัน 5,000 – 6,000 60 – 90 นาที
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
รักษารากฟันหน้า Simple 3,000 60 – 90 นาที 2 ครั้ง
รักษารากฟันหน้า Complicated 4,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 1 ราก Simple 4,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 1 ราก Complicated 5,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 2 ราก Simple 5,500 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 2 ราก Complicated 6,000 60 – 90 นาที 3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 3 ราก 6,500 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 3 ราก Simple 7,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง

ทันตกรรมบดเคี้ยว

ดาวน์โหลดตารางราคา

ยึดฟันที่โยกกับพื้นข้างเคียง | ยางใส่กันกระแทก | เครื่องมือใส่ แก้ไขการนอนกัดฟัน

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ยึดฟันที่โยกกับพื้นข้างเคียง 1,000 45 นาที
ยางใส่กันกระแทกเวลาเล่นกีฬา 2,000 20 นาที 2 ครั้ง
ยางใส่ฟันสำหรับคนนอนกัดฟัน 2,000 20 นาที 2 ครั้ง
เครื่องมือใส่ แก้ไขการนอนกัดฟัน 3,000 20 นาที 2 ครั้ง
ปรับแต่งเครื่องมือ/แก้ไขการนอนกัดฟัน ต่อครั้ง 500 30 นาที

ทันตกรรมใส่ฟัน

ดาวน์โหลดตารางราคา

ทำพิมพ์ปากศึกษาให้คำปรึกษา | ฟันปลอมถอดได | ครอบฟันโลหะ | ครอบฟันพอร์ซเลน | เดือยฟันโลหะ | เคลือบผิวฟัน | ครอบฟัน | ใส่เดือยสำเร็จรูป | รื้อครอบฟันหรือเดือยฟันเก่า | ซ่อมฟันปลอม | เติมฟันปลอม-ฟันปลอมเก่า | เสริมฐานฟันปลอม | ยึดซีเมนต์ inlay, ครอบฟัน | ซ่อมพอร์สเลน | ทำครอบฟันชั่วคราว |

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ทำพิมพ์ปากศึกษาให้คำปรึกษา 1,000 20 นาที
ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิค 1-2 ซี่ 2,000 20 – 30 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิค 3-4 ซี่ 3,000 20 – 30 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิค 5-6 ซี่ 4,000 30 – 60 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิค 7-9 ซี่ 5,500 30 – 60 นาที 2-3 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิค10-12ซี่ 8,000 30 – 60 นาที 2-3 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนและล่าง 20,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ปากบนหรือปากล่าง 10,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ฟันปลอมถอดได้ปากบนและล่างฐานโลหะ 28,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ปากบนหรือล่างฐานโลหะ 14,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้บางส่วน ฐานโลหะ 10,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา (Non-precious) 7,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ พาลาเดี่ยม 11,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ทอง (50%) 13,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ทอง (70%) 15,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับพาลาเดี่ยม 10,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับทอง (50%) 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับทอง (80%) 14,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
เดือยฟันโลหะ พาลาเดี่ยม 3,000-5,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
เคลือบผิวฟัน (คอมโพสิต) 2,500-3,000 1 – 2 ชม. 1 ครั้ง
เคลือบผิวฟัน (พอร์สเลน หรือ เอมแพส) 9,000-10,000 90 นาที 2-3 ครั้ง
ครอบฟัน (Inlay/Onlay) พัลลาเดี่ยม/ทอง 1 ด้าน 5,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟัน (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 1 ด้าน 7,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟัน (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 2 ด้าน 9,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ครอบฟัน (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 3 ด้านขึ้นไป 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟัน เซรามิคพอร์สเลน หรือ Empess 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันเซรามิคพอร์สเลน(Procera,Cercon,Zeno) 14,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ใส่เดือยสำเร็จรูป ฟันหน้า 4,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ใส่เดือยสำเร็จรูป ฟันหลัง 4,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
รื้อครอบฟันหรือเดือยฟันเก่า 1,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ซ่อมฟันปลอม (Shared side) 1,000-1,500 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
เติมฟันปลอม-ฟันปลอมเก่า ต่อซี่ 1,500 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
เสริมฐานฟันปลอม-ฟันปลอมเก่า ต่อซี่ 1,500 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ยึดซีเมนต์ inlay, ครอบฟัน ต่อซี่ 1,000 1 ชั่วโมง
ซ่อมพอร์สเลน 1,000-1,500 1 ชั่วโมง
ทำครอบฟันชั่วคราว 1,500 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
เสริมฐานฟันปลอม (วัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ) 1,500 1 ชั่วโมง
Transitional For rest Bite 2,000 1 ชั่วโมง
Band for cracked tooth / unit 1,000 1 ชั่วโมง

ทันตกรรมจัดฟัน

ดาวน์โหลดตารางราคา

เอ็กซเรย์พิมพ์ปาก | ติดเครื่องมือจัดฟัน | เครื่องมือจัดฟันถอดได้ | ปรับเครื่องมือจัดฟัน | รีเทนเนอร์

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
เอ็กซเรย์พิมพ์ปาก(ใหญ่2เล็ก2) 2,500 30 นาที
ติดเครื่องมือจัดฟัน(โลหะ) 3,500 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
ติดเครื่องมือจัดฟัน(เซรามิค) 10,000 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
ติดเครื่องมือจัดฟัน(Damon) 3,000 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
เครื่องมือจัดฟันถอดได้ ต่อชิ้น 3,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับเครื่องมือ(โลหะ) 2 ครั้งแรก 3,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับครื่องมือ(โลหะ) ต่อครั้ง 1,200-1,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับครื่องมือ(เซรามิค) ต่อครั้ง 2,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ปรับครื่องมือ(Damon) ต่อครั้ง 2,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับเครื่องมือ(ถอดได้) 500 20 นาที ตามแผนการรักษา
Retainer (ต่อชิ้น) 2,000 20 นาที 1-2 ครั้ง
ตรวจ Retainer ไม่เสียค่าบริการ 10 นาที
ติดเครื่องมือจัดฟัน (invislign) ปรึกษาทันตแพทย์
ปรับเครื่องมือ (invislign) ปรึกษาทันตแพทย์

ทันตกรรมเด็ก

ดาวน์โหลดตารางราคาอุดฟันน้ำนม | อุดฟันแท้ | เคลือบฟลูออไรด์ | ขูดหินปูน | เคลือบหลุมร่องฟัน | ถอนฟันน้ำนม | รักษารากฟันเด็ก | ครอบฟัน | ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม | ตรวจสภาพฟัน

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
อุด PRR. ฟันน้ำนม 800 20 นาที 1 ครั้ง
อุด PRR. ฟันแท้ 1,000 20 นาที 1 ครั้ง
เคลือบฟลูออไรด์ (PPF) 500 20 นาที 1 ครั้ง
ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์ 1,000 45 นาที 1 ครั้ง
เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) 400 15 นาที 1 ครั้ง
ถอนฟันน้ำนม 500 20 นาที 1 ครั้ง
รักษารากฟันเด็ก Pulpotomy 1,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันเด็ก (ฟันหน้า) 1,200 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
รักษารากฟันเด็ก (ฟันหลัง) 1,800 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟัน Stainless Steel 2,000 1 ชั่วโมง
ครอบฟัน (มีเคลือบด้านหน้า) 2,500 1 ชั่วโมง
ครอบฟัน (ด้วยวัสดุคอมโพสิต) 2,000 1 ชั่วโมง
ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม(ติดแน่น) 2,500-3,000 45 นาที 2-3 ครั้ง
ใส่เครื่องมือถอดได้ 3,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
ค่าปรับเครื่องมือ 500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ตรวจสภาพฟันและให้ความรู้ 400 20 นาที

ศัลยกรรมช่องปากและรากเทียม

ดาวน์โหลดตารางราคา

ผ่าตัดฝังรากเทียม | ผ่าตัดต่อ Healing Abutment | ถอนฟันแท้ | ผ่าฟันคุด | ผ่าฟันฝัง | ปลูกกระดูก | ยก Sinus | รักษา Dry socket | ใส่รากเทียม

รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
 
ผ่าตัดฝังรากเทียม (Osstem) 30,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
ผ่าตัดฝังรากเทียม (Anyridge) 30,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
ผ่าตัดต่อ Healing Abutment ไม่เสียค่าบริการ 60 – 90 นาที
ต่อ Abutment ครอบพัลลาเดียม 20,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ต่อ Abutment ครอบโลหะทอง 25,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รายการ
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
 
ถอนฟันแท้ 600-1,500 20 นาที
ผ่าฟันคุด (ต่อซี่) 2,500-4,000 30 – 60 นาที
ผ่าฟันฝัง (ต่อซี่) 5,000-6,000 1 ชั่วโมง
ปลูกกระดูก 5,000-6,000 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
ยก Sinus และปลูกกระดูก 10,000-15,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
รักษา Dry socket 400 10 – 15 นาที
ใส่รากเทียมขนาดเล็ก 35,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
Surgical Stent 1,500 10 นาที